O projektu

Projekt Kako so nekoč živeli na območju današnje Občine Polzela smo leta 2014 na pobudo župana Občine Polzela Jožeta Kužnika začeli predstavniki Medobčinske splošne knjižnice Žalec in takratni ZKTŠ Polzela. Glavni izvajalki sva bili Karmen Kreže, vodja domoznanskega oddelka v Medobčinski splošni knjižnici Žalec, in Lidija Praprotnik, strokovna sodelavka na takratnem Zavodu za kulturo, turizem in šport Polzela. V veliko pomoč pa sta nama bili tudi Olga Hočevar in Jana Kasesnik. Vsi, ki smo jih nagovorile, so se z veseljem odzvali s sodelovanjem pri projektu. 33 pripovedovalcev nam je predalo 40 zgodb, obogatenih s fotografijami in zvočnimi posnetki. 1. fazo projekta smo zaključili oktobra 2015.

Zanimale so nas vse sfere človekovega življenja. Predvsem smo se osredotočile na stare šege, običaje, navade, tradicijo, šolstvo, kulturo, šport, obrt, gospodarstvo, skratka na življenje posameznika. Skoraj vse zgodbe sva glavni izvajalki posneli z diktafonom, nekateri sodelujoči pa so kar sami zapisali svoje zgodbe. Zbiranje zgodb je bilo zelo zanimivo, včasih ganljivo in tudi presunljivo. Vse zgodbe so bile v spominu najinih pripovedovalcev kristalno čiste. Bralec bo ob prebiranju zgodb začutil utrip krvi, ki teče po žilah pripovedovalcev, toplino, sproščenost in predvsem žlahtnost Polzele z njenim narečjem.

Projekt pomeni nov izziv v raziskovanju kulturne dediščine Občine Polzela, njegov namen je ohranitev spominskega gradiva na lokalni ravni. Z vključitvijo starejše populacije na podeželju smo želeli ohraniti in zapisati ljudsko izročilo. Projekt je namenjen tudi mladim, saj pomeni ohranitev spominskega gradiva na območju  Občine Polzela za prihodnje generacije. S projektom smo socialno vključili ranljivo skupino starejših, dali poudarek vseživljenjskemu učenju in našim obiskovalcem predstavili novo storitev s področja domoznanstva.

Naj na tem mestu poudariva, da projekt še ni končan. Zgodbe vseh, ki bi jih želeli deliti z nami, bova še naprej pridno zbirali in zapisovali. Prijazno vabljeni vsi, ki bi želeli sodelovati pri projektu, pišete nama lahko na: karmen@zal.sik.si in
lidija.praprotnik@polzela.si


Projekt Kako so nekoč živeli na območju današnje Občine Polzela sta skupaj izvedla Medobčinska splošna knjižnica Žalec in takratni Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela, ob podpori Občine Polzela, v letih 2014/2015.

Zbiranje in pisanje zgodb: Karmen Kreže, Lidija Praprotnik, Olga Hočevar in Jana Kasesnik
Zgodbe, ki jih je zapisala Olga Hočevar, je jezikovno pregledala Marija Kronovšek.
Priprava povzetkov: Karmen Kreže in Lidija Praprotnik
Oblikovanje: Karmen Kreže
Jezikovni pregled: mag. Lea Felicijan
Razstavo pripravila: Karmen Kreže
Avdioposnetki in izdelava spletne strani: Bojan Uranjek

Pripovedovalci in lastniki fotografij: Ana Jeršič, Jaka Jeršič, Cvetka Mešič, Anton Mešič, Ivan Kolšek,
Ernest Obermayer, Terezija Kresnik, Ignac Romih, Jakob Štrukelj, Ferdinand Krk, Ferdinand Glavnik,
Stanko Novak, Mojca Korošec, Franci Uratnik, Robi Zoffel, Vlado Rojnik, Vlado Flis, Marija Ožir,
Jožef Pfeifer, Anica Pfeifer, Marija Geršak, Angela Košmrlj, Angela Rojnik, Štefka Cajhen, Ivi Cajhen, Peter in Rafko Špacapan, Neža Maurer, Marija Gross Uratnik, Igor Verdev, Helena Kronovšek, Marija Matjaž, Ana Škoberne Uranjek in Anica Terčak Deberšek.

Avtor fotografij Cajhnovega kozolca, Železnikove kovačnice in podkev: Jan Korošec
Fotografiji Mešičevega mlina hrani TIC Polzela.
Razglednice hrani Medobčinska splošna knjižnica Žalec.